Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta pe site. Daca ai nevoie de multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste aici.

Regulament concurs "Fii in siguranta cu Generali!"

1. Preambul

Concursul "Fii in siguranta cu Generali!"(denumit in continuare "Concursul") este organizat de catre S.C. Acasa Media S.R.L., inregistrata la Registrul Comer?ului sub Nr. J40/19957/2007, Cod Unic de Inregistrare CUI: RO22625850, Cont bancar IBAN: RO75BREL09003639 2RO11001, deschis la Libra Bank (denumita in continuare "Organizator").

2. Locul de desfasurare

Concursul se va desfasura pe site-ul www.acasa.ro, in pagina speciala: http://concurs.acasa.ro/generali-story.

3. Perioada de concurs

Concursul se desfasoara in perioada: 28 martie 2016 - 31 mai 2016.

4. Dreptul de participare

La Concurs poate participa orice vizitator al sectiunii http://concurs.acasa.ro/generali-story, persoana fizica romana, indiferent de rasa, sex sau religie, care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data inceperii derularii Concursului, care are domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor S.C. Acasa Media S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV, precum si cu exceptia angajatilor firmelor partenere in organizarea acestui Concurs.

Participantii accepta in mod expres ca inscrierea in concurs semnifica acceptarea deplina si neconditionata a oricaror prevederi din prezentul Regulament.

5. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului

Utilizatorii trebuie sa acceseze pagina http://concurs.acasa.ro/generali-story si sa aleaga un tip de asigurare. Participantii trebuie sa ofere date valide de contact: e-mail, telefon si nume/prenume, in caz contrar, Organizatorul poate decide sa nu fie luate in considerare. Participantii au obligatia sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de catre Organizator in cazul in care vor fi alesi castigatori.

Participantul la concurs este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest Concurs.

Prin inscrierea la Concurs, participantii sunt de acord sa acorde Organizatorului permisiunea de a mentiona numele si postarea participantului in legatura cu participarea acestuia in concurs.

Prin participarea la Concurs, utilizatorii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.

Castigatorul concursului.

Castigatorul se va extrage in mod aleatoriu. Acesta va fi desemnat in data de 1 iunie 2016.

Premiul consta in:

O asigurare de tip Casco Perfecto (https://www.generali.ro/asigurari/persoane-fizice/auto/casco-perfecto) sau o asigurare de locuinte Completa Plus (https://www.generali.ro/asigurari/persoane-fizice/locuinte/completa-plus).

Prin inscrierea in concurs, UTILIZATORII SUNT DE ACORD SA PRIMEASCA COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. SI DIN PARTEA ORGANIZATORULUI.

6. Descalificare

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerului de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.

De asemenea, orice incercare de fraudare a concursului prin orice metoda va duce automat la eliminarea din concurs.

7. Premiile oferite

Premiul este oferit de catre S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. Castigatorul trebuie sa raspunda in maxim 2 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a concursului.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Castigatorii vor intra in posesia premiului prin prezentarea buletinului.

Prin participarea la acest Concurs, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

8. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori ca urmare a dobandirii premiului, in conformitate cu prevederile art. 77 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigat sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

9. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

10. Intreruperea concursului

Concursul poate fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.

11. Dispozitii finale

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul Regulament, daca executarea acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de Internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.acasa.ro. Intreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determina incetarea obligatiilor aflate in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

Detalii despre Concurs se pot obtine pe adresa de email: contact@acasa.ro.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet http://concurs.acasa.ro/generali-story sau la numarul de telefon 021 2095615.