Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta pe site. Daca ai nevoie de multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste aici.

Regulament "Construieste o casa de nota 10!”


1. Preambul

Concursul "Construieste o casa de nota 10!” (denumit in continuare „Concursul”) este organizat de catre S.C. Machteam Soft S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7355/05.05.2006, Cod Unic de Inregistrare 18642542 (denumita in continuare "Organizator").

2. Locul de desfasurare

Concursul se va desfasura pe site-ul www.acasa.ro, in pagina speciala: concurs.acasa.ro/casa-toamna.

3. Perioada de concurs

Concursul se desfasoara in perioada 21 octombrie 2013- 29 noiembrie 2013.

4. Dreptul de participare

La Concurs poate participa orice vizitator al sectiunii concurs.acasa.ro/casa-toamna, persoana fizica romana, indiferent de rasa, sex sau religie, care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data inceperii derularii Concursului, care are domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor S.C. Machteam Soft S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV, precum si cu exceptia angajatilor firmelor partenere in organizarea acestui Concurs. Participantii accepta in mod expres ca inscrierea in concurs semnifica acceptarea deplina si neconditionata a oricaror prevederi din prezentul Regulament.

5. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului

Utilizatorii trebuie sa aleaga 9 produse din proiectul concurs.acasa.ro/casa-toamna, cate unul din fiecare pagina personalizata pentru fiecare partener inscris in proiect.

Participantii trebuie sa ofere date valide de contact: e-mail si nume/prenume, in caz contrar, Organizatorul poate decide sa nu fie luate in considerare. Participantii au obligatia sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de catre Organizator in cazul in care vor fi alesi castigatori.

Participantul la concurs este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest Concurs.

Prin inscrierea la Concurs, participantii sunt de acord sa acorde Organizatorului permisiunea de a mentiona numele participantului in legatura cu produsele propuse de catre acesta.

Prin participarea la Concurs, utilizatorii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.

Castigatorul concursului
Castigatorii vor fi desemnati in mod aleatoriu. Acestia vor fi desemnati in data de 29 noiembrie 2013 de catre Echipa Acasa.ro.

Premiile constau in:

1. Voucher valoare de 300 de euro pe site-ul partenerului S.C. Visual Fan S.R.L., http://www.allview.ro/.

2. Un produs predefinit in valoare de 300 de euro, masina de spalat vase compacta pentru locuinte sau bucatarii de mici dimensiuni din site-ul www.electrolux.ro.

3. Un produs predefinit in valoare de 80 de euro, Set dus Grohe New Tempesta Trio cu bara 600 mm, din site-ul www.baterii-lux.ro.

Prin inscrierea in concurs, UTILIZATORII SUNT DE ACORD SA PRIMEASCA COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA PARTENERILOR LA CONCURS SI DIN PARTEA ORGANIZATORULUI.

6. Descalificare

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerului de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.

De asemenea, orice incercare de fraudare a concursului prin orice metoda va duce automat la eliminarea din concurs.

7. Premiul oferit

Premiile sunt oferite de catre S.C. Electrolux Romania S.A., S.C. Visual Fan S.R.L. si S.C. Criotech Consulting S.R.L.

Castigatorii trebuie sa raspunda in maxim 4 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a concursului. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in acest termen de 4 zile calendaristice, pierde orice drept asupra premiului castigat. Castigatorii isi vor primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Castigatorii vor intra in posesia premiului prin prezentarea buletinului.

Prin participarea la acest Concurs, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

8. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa achite impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator ca urmare a dobandirii premiului, in conformitate cu prevederile art. 77 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigata sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

9. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

10. Intreruperea concursului

Concursul poate fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.

11. Dispozitii finale

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul Regulament, daca executarea acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de Internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.acasa.ro. Intreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determina incetarea obligatiilor aflate in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit la adresa concurs.acasa.ro/casa-toamna.

Detalii despre Concurs se pot obtine pe adresa de email: contact@acasa.ro.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet concurs.acasa.ro/casa-toamna sau la numarul de telefon 021 2095615.