Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta pe site. Daca ai nevoie de multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste aici.

Regulamentul Oficial al Campaniei

“Culorile influenteaza procesul de dezvoltare al copilului!”

30.05.2019 - 15.07.2019

Art. 1 - ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) “Culorile influenteaza procesul de dezvoltare al copilului!” este organizata si desfasurata de catre Machteam Soft SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, avand cod unic de inregistrare 18642542, numar de inregistrare in registrul comertului J40/7355/2006 reprezentata prin Daniel Dragomir, in calitate de Reprezentant permanent al administratorului persoana juridica, denumita in continuare „Organizator”.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).  

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe https://concurs.acasa.ro/adeplast.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatea prevazuta la art. 1. alin. (3).  

Art. 2 - LOCUL SI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

(1) Campania se desfasoara pe pagina https://concurs.acasa.ro/adeplast.

(2) Campania se desfasoara in perioada 30.05.2019 - 15.07.2019, in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatea prevazuta la art. 1. alin. (4).

Art. 3 - PARTICIPANTI SI DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, indiferent de nationalitate, sex, rasa, sau religie, rezidente in Romania, care au împlinit varsta de 18 ani pana la data 30.05.2019,  care respecta conditiile Regulamentului Oficial, care raspund la toti pasii din pagina https://concurs.acasa.ro/adeplast. În cazul în care câștigătorul premiului este o persoană incapabilă din punct de vedere juridic, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai după ce a primit aprobarea scrisă și semnătura reprezentantului său legal (părinte, tutore, etc.) fiind necesară dovedirea de către acesta a calității sale de reprezentant, printr-un document justificativ.

(2) La Campanie nu pot participa angajații, soții și rudele acestora pana la gradul IV ai Organizatorului.

(3) Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoașterea și acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de către toți participanții.

(4) Organizatorul își rezerva dreptul de a înlătura orice tentativa de frauda prin restricționarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care încearcă sa fraudeze.

Art. 4 - MECANISMUL CAMPANIEI

(1) Utilizatorii vor afla de Campanie prin intermediul site-ului acasa.ro.

(2) Pentru a participa la prezenta Campanie, fiecare persoana interesata trebuie sa respecte conditiile Regulamentului Oficial, sa respecte toti pasii din pagina https://concurs.acasa.ro/adeplast.

(3) Organizatorul, prin reprezentantii sai, isi rezerva dreptul de a invalida participanii care nu au respectat regulile specificate. Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.

(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(5) Inscrierea la Campanie poate avea loc doar o singura data.

(6) Premiile oferite trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acesta nemaifiind datorate de catre Organizator.

Art. 5 – PREMIUL CAMPANIEI SI ACORDAREA LUI

(1) Premiile oferite de catre Organizator sunt:

 -Set de Masa si scaune de lemn pliabile pentru terasa.

 -Scaun balansoar din lemn pentu interior.

 -Pistol de Vopsit Bosch.

 -Gratar.

Cu valoare totala aproximativa de 986 lei cu TVA.

(2) Castigatorii premiilor vor fi alesi in mod aleator prin intermediul site-ului https://www.random.org/lists/.

(3) Premiile acordate nu pot fi preschimbate in alte bunuri, servicii sau beneficii. De asemenea, castigatorii premiilor nu pot ceda premiul unei alte persoane, inainte de a intra in posesia acestora.

(4) In cadrul extragerii, pentru potentialii castigatori, se vor trage la sorti 6 participanti cu titlu de rezerva. Castigatorii premiilor vor fi anuntati pe pagina https://concurs.acasa.ro/adeplast. Tragerile la sorți se vor efectua la sfarsitul concursului, pe data de 15.07.2019.

(5) Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor in termen de maximum 10 (zece) zile de la momentul tragerii la sorti. Potentialii castigatori desemnati in cadrul extragerii, vor fi contactati de un reprezentant al site-ului Acasa.ro in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la momentul efectuarii tragerii la sorti printr-un mesaj privat In cazul in care participantul destinatar nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, acesta va fi declarat invalid pentru a indeplini procedura de atribuire a premiului.

(6) Reprezentantul Acasa.ro va contacta potentialii castigatori, oferindu-le informatii cu privire la intrarea in posesia premiilor. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Acasa.ro va comunica fara echivoc potentialilor castigatori care urmeaza sa revendice premiile faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al premiului pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. In situatia in care potentialii castigatori confirma toate informațiile menționate anterior si accepta acordarea premiului, acestora li se va comunica modalitatea de a intra in posesia premiului. In conditiile in care potentialii castigatori refuza furnizarea datelor catre organizator, acestia vor fi invalidati si se va apela la prima rezerva urmand aceeasi procedura pana la epuizarea rezervelor pentru premiile acordate.

(7) Castigatorului ii vor fi solicitate urmatoarele date in vederea oferirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale generate de acesta: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta, adresa de primire a premiului, adresa de e-mail, numarul de telefon.

(8) Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, prin eliminarea din Campanie a participantului care a fraudat. Neîndeplinirea uneia dintre condițiile descrise Regulamentul Oficial, constatarea oricăror neconcordante intre datele comunicate telefonic și cele existente în actul de identitate al câștigătorului conduce automat la pierderea dreptului potențialului câștigător de a i se mai atribui premiul.

(9) În situația în care premiile Campaniei nu sunt acordate din motive independente de voința Organizatorului, acestea rămân la dispoziția Organizatorului care poate organiza, dacă va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna noi câștigători și rezerve sau poate organiza o alta Campanie, după caz.

(10) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli în afara celor necesare pentru a pune câștigătorii în posesia premiior.

(11) Premiile vor fi expediate de catre Adeplast S.A. (“Partener al Organizatorului”).

(12) Prin participarea la Campanie, participantul isi exprima acordul ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de catre Organizator in vederea desfasurarii Campaniei, atribuirii premiului, mentionarii castigatorilor (inclusiv comunicarea publica a numelui, imaginii si detaliilor castigatorilor) si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, fara alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului fata de participant.

Art. 6 – DESEMNAREA CASTIGATORULUI

(1) Tragerile la sorți se vor efectua la sfarsitul concursului, in data de 15.07.2019, la locatia Organizatorului situata in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, prin intermediul aplicatiei random.org. La procedura de selectie a castigatorilor vor participa doar inscrierile valide intrate in Campanie, din care se vor selectiona 4 castigatori si 6 rezerve. Premiile vor fi acordate castigatorilor cu conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii conditiilor Regulamentul Oficial.

(2) Pentru validarea premiilor acordate prin tragere la sorți, câștigătorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Sa poată fi contactati pe adresa de e-mail cu care s-a înregistrat în Campanie, în termen de maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
 • In momentul contactarii sa declare numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta, adresa de primire a premiului, adresa de e-mail si numarul de telefon.

Art. 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENT

(1) Partenerul Organizatorului va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 8 - INCETAREA CAMPANIEI

(1) Prezenta Campanie poate fi întrerupta, modificata, suspendata sau poate înceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide sau în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. De asemenea, Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata Campaniei, cu conditia de a anunta modificarile facute prin aceeasi modalitate prin care a fost anuntata Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8. alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 8. alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

(4) In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 9 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

(1) Regulamentul Oficial este disponibil, in mod gratuit, pe pagina https://concurs.acasa.ro/adeplast si la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2.

(2) Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor Regulamentului Oficial.

Art. 10 - LITIGII SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii apărute intre Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de către instanta competenta din municipiul București, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 11-PRELUCRAREA DATELOR CU CARCATER PERSONAL

(1) Protecția și securitatea datelor sunt foarte importante pentru Organizator. In consecința, prin aceasta secțiune va informam cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam în aceasta Campanie, precum si cu privire la modalitatea de prelucrare a acestora.

(2) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod strict confidențial si in conformitate cu legislatia privind protectia datelor si cu Regulamentul Oficial.

(3) Organizatorul, respectiv Machteam Soft SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, avand cod unic de inregistrare 18642542, numar de inregistrare in registrul comertului J40/7355/2006, detine calitatea de operator conform dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal („GDPR”).

(4)  Pentru desfasurarea Campaniei, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:                 

 • pentru participanții la Campanie: Nume/Prenume si adresa de e-mail;
 • pentru câștigătorii Campaniei, va prelucra: numele și prenumele asa cum sunt acestea menționate în actul de identitate, vârsta, adresa la care va trimis premiul, adresa de e-mail și numărul de telefon, semnătura de pe procesul-verbal de predare-primire; in cazul in care câștigătorul este o persoana lipsita de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsa, se vor colecta si datele reprezentantului legal, inclusiv semnătura acestuia.

(5) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Organizator in scopul inscrierii la Campanie, desfasurarii acesteia, anuntarii castigatorilor si atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor care ii revin in baza legislatiei privind publicitatea si organizarea de concursuri, combaterea si evitarea oricaror tipuri de fraude legate de Campanie, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, in scop de arhivare, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, precum si pentru constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Organizatorului.

(6) Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:        

 • consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);                 
 • interesul legitim al Organizatorului, respectiv organizarea si desfasurarea Campaniei, prevenirea si combaterea fraudelor, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, promovarea castigatorilor; realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, transmiterea datelor catre alte societati din acelasi grup, constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Organizatorului (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR);
 • indeplinirea obligatiilor legale ce revin Organizatorului conform legislatiei referitoare la publicitate si organizarea de concursuri (campanii publicitare), prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale, cele referitoare la arhivare.

(7) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor putea fi dezvaluite de catre Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia, in special partenerilor implicati in derularea Campaniei (furnizori de bunuri sau servicii, cum ar fi societatile implicate in atribuirea premiilor si intrarea acestora in posesia participantilor castigatori), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor).         

(8) Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Organizatorului doar catre persoanele de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate in Regulamentul Oficial si mai sus sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila.

(9) Datele câștigătorilor vor fi făcute publice pe pagina https://concurs.acasa.ro/adeplast sau în alte materiale promoționale ale Organizatorului. De asemenea, Organizatorul poate sa prezinte datele dvs. cu caracter personal partenerilor contractuali implicați in organizarea Campaniei, precum și furnizorilor de servicii suport, consultantilor, autoritatilor (dupa cum este necesar sau permis de prevederile legale), numai pentru scopurile mentionate in prezentul Regulament oficial. Organizatorul va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja datele personale si pentru a le prelucra in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

(10) Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

(11) Organizatorul menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt prelucrate.        

(12) Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate pe durata Campaniei și ulterior pentru o durata de 3 ani în cazul necâștigătorilor și respectiv pentru 10 ani în cazul câștigătorilor, începând cu data afișării câștigătorilor sau a acordării premiilor, oricare din acestea intervine ultima.

(13) In conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, va informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate mai jos:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, însemnând dreptul dvs. de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor);
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita         rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete.
 3. Dreptul la stergerea datelor dvs. cu caracter personal care poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare, situatia in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va opera atat timp cat este necesar operatorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dvs. va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar dvs. solicitati datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dvs. v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care operatorul verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs.;
 5. Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va         aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori (ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente in baza de date a operatorului catre o alta baza de date, intr-un format         structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe un contract si este efectuata prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente.

(14) In considerarea dispozitiilor legale aplicabile, Organizatorul a desemnat un Ofiter de Protectia Datelor (denumit si DPO sau Data Protection Officer). Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare participant poate face o cerere scrisa in acest sens, pe care sa o         trimita apoi prin posta la adresa Organizatorului: Machteam Soft S.R.L., Bd. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, et. 4, camera 4G+4H+4I+4Ja, sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail: dpo@machteamsoft.ro.

Art. 12 - RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul și partenerii acestuia sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorii nu își asuma responsabilitatea pentru:

 • corectitudinea datelor înregistrate de participanți pe pagina https://concurs.acasa.ro/adeplast.
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon înscrise în Campanie;
 • imposibilitatea participării la aceasta Campanie din cauza unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
 • întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
 • eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanți în legătura cu aceasta Campanie;
 • situațiile în care anumiți participanți sunt în incapacitate de a accesa parțial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(3) Organizatorul nu își asuma răspunderea pentru participanții care se înscriu în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau care nu completează toate câmpurile obligatorii.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(5) Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

(6) Site-ul www.acasa.ro foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In conformitate cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, vizitatorii website-urilor sunt atentionati cu privire la folosirea cookie-urilor. Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment de catre administratorul site-ului, denumit in continuare „Administrator”, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza.

Art. 13 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

(1) In mod expres, participanții înțeleg și acceptă că Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect, în legătura cu concursul precum și din utilizarea site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

(2) Participanții sunt de acord și accepta ca toate facilitățile concursului precum și premiul le sunt oferite "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile" și le folosesc pe propria răspundere, iar Organizatorul nu poate fi tras la răspundere în nicio măsura cu privire la premiul oferit, utilizarea acestuia și orice efecte juridice/economice derivând din utilizarea acestora.