Regulament "Specialistul Acasa.ro recomanda ..."

1. Preambul

Concursul " Specialistul Acasa.ro recomanda ..." (denumit in continuare „Concursul”) este organizat de catre S.C. Machteam Soft S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7355/05.05.2006, avand cod unic de inregistrare 18642542, (denumita in continuare "Organizator").

2. Locul de desfasurare

Concursul se va desfasura pe site-ul www.acasa.ro, in pagina speciala concurs.acasa.ro/newsletter-targetat.

3. Perioada de concurs

Concursul se desfasoara in perioada 22 martie 2013- 30 aprilie 2013.

4. Dreptul de participare

La Concurs poate participa orice vizitator al sectiunii concurs.acasa.ro/newsletter-targetat, persoana fizica romana, indiferent de rasa, sex sau religie, care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data inceperii derularii Concursului, care are domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor S.C. Machteam Soft S.R.L., a sotilor si rudelor, pana la gradul IV, precum si cu exceptia angajatilor firmelor partenere in organizarea acestui Concurs.

Participantii accepta in mod expres ca prin inscrierea la Concurs semnifica acceptarea deplina si neconditionata a oricaror prevederi din prezentului Regulament.

5. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului

Utilizatorii se pot inscrie la unul sau mai multe newslettere din cele 6 domenii prezentate in pagina concurs.acasa.ro/newsletter-targetat. Fiecare categorie va fi reprezentata de un specialist. La finalul acestui Concurs va avea loc extragerea aleatorie la sorti a castigatorului.

Participantii trebuie sa ofere date valide de contact: e-mail, nume si prenume, in caz contrar, Organizatorul poate decide ca participarea la Concurs sa nu fie luata in considerare. Participantii au obligatia sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de catre Organizator in cazul in care vor fi alesi prin extragere.

Participantul la concurs este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest Concurs.

Prin inscrierea la Concurs, participantii sunt de acord sa acorde Organizatorului permisiunea de a mentiona numele acestora in legatura cu participarea.

Prin inscrierea la Concurs, utilizatorii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.

Castigatorul concursului se va alege in mod aleatoriu.

Acesta va fi desemnat in data de 30 aprilie 2013.
Prin inscrierea in concurs, UTILIZATORII SUNT DE ACORD SA PRIMEASCA COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA CELOR PARTENERILOR LA CONCURS SI DIN PARTEA ORGANIZATORULUI, respectiv din partea: Farmec S.A., S.C. Rock Star Construct S.R.L., S.C. Vilaro Design S.R.L., S.C. Bucharest Industrial Park S.R.L., Prive Operations S.R.L., Elanko S.R.L.

6. Descalificare

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerilor de Concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din Concurs.

De asemenea, orice incercare de fraudare a Concursului prin orice metoda va duce automat la eliminarea din Concurs.

7. Premiul oferit

Premiul este oferit de catre agentia Yzy Sky Travel si consta intr-o excursie in Turcia in perioada 17-24.05.2013.

Acordarea premiului.
Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul in maxim 4 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a concursului. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in acest termen de 4 zile calendaristice, el pierde orice drept asupra premiului castigat. Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.
Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate.

Prin participarea la acest Concurs, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

8. Taxe si impozite aferente

Partenerii la Concurs se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art. 77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigata sunt si raman in sarcina exclusiva a Castigatorului.

9. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

10. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.acasa.ro. Intreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determina incetarea obligatiilor aflate in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

11. Dispozitii finale

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul Regulament, daca executarea acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de Internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit la adresa concurs.acasa.ro/newsletter-targetat.

Detalii despre Concurs se pot obtine pe adresa de e-mail: contact@acasa.ro.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet concurs.acasa.ro/newsletter-targetat sau la numarul de telefon 021 2095615.